Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ...ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

από ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - Xatzis Mixalis


ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ - Η ΛΥΣΗ - ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

...ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ !!!
ΣΤΟΧΟΣ : Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ , ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ...


Το κίνημα αντίδρασης πληρωμής των τελών κυκλοφορίας ,ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , μέσα από την συμβολική κατάθεση του 1,00 ευρώ θέτει συνολικά το πρόβλημα , διατυπώνοντας τα αιτήματά του :
1. Τα τέλη κυκλοφορίας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ , ήταν και είναι ανταποδοτικά και σαν τέτοια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την συντήρηση , τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή – επέκταση του οδικού ( περιφερειακού και εθνικού ) δικτύου της χώρας , μετατρέποντάς το σε ασφαλές για τους χρήστες του.
2. Σαν ανταποδοτικά , τα τέλη κυκλοφορίας , δεν μπορούν να προκαταβάλλονται , αλλά να πληρώνονται ( μέσα από αποτελεσματικό και ευέλικτο πολλαπλό σύστημα πληρωμής ) κατά το έτος της χρήσης του οχήματος και μάλιστα , προαιρετικά σε μηνιαία , διμηνιαία , τριμηνιαία βάση ή ετήσια βάση ( επιλογή του χρήστη του οχήματος ) .Σε κάθε περίπτωση να πληρώνονται μόνο για τους μήνες εκείνους που το όχημα βρίσκεται ή πρόκειται να βρεθεί σε κίνηση ( ισχύουν και εφαρμόζονται εδώ πλήρως οι σχετικές νομικές διατάξεις περί ακινησίας των οχημάτων ).
3. Η μη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να οδηγεί σε ποινές διπλασιασμού του ή αντίστοιχες εκείνων της μη πληρωμής ασφάλειας ή της μη ύπαρξης κάρτας ΚΤΕΟ ή κάρτας καυσαερίων . Ζητάμε να επιβαρύνονται απλά με τις ίδιες επιβαρύνσεις που ισχύουν για οποιοδήποτε άλλο ανταποδοτικό τέλος ή φόρο .
4. Τα τέλη κυκλοφορίας , επειδή αφορούν στη χρήση και μόνο του οδικού δικτύου , απαιτούμε να μην εξαρτώνται από τον κυβισμό της μηχανής του οχήματος . Μπορούν να εξαρτώνται από τον τύπο του οχήματος ( μηχανές , αυτοκίνητα ΙΧ , φορτηγά , λεωφορεία κλπ ) .Να μην εξαρτώνται , ειδικά σήμερα σε συνθήκες βαθειάς οικονομικής κρίσης , από την παλαιότητα του οχήματος ή της τεχνολογίας κίνησης αυτού , αλλά ούτε ( ειδικά σήμερα ) από την τιμή κτήσης των αυτοκινήτων , λόγω της κατάρρευσης της πραγματικής αξίας ανταλλαγής αυτών .
5. Τα τέλη κυκλοφορίας να μειωθούν άμεσα σε εκείνο το επίπεδο τιμών , που να είναι ανάλογο της κατάστασης του σημερινού οδικού δικτύου , του εισοδήματος των πολιτών μετά την εφαρμογή μιας πενταετούς καταστροφικής πολιτικής λιτότητας και αντιστρόφως ανάλογο του ύψους των διοδίων του εθνικού δικτύου . Αυτό μεσοσταθμικά θα πρέπει να οδηγήσει άμεσα σε μία μέση μείωση τιμών τουλάχιστον κατά 50% έως 60%. Η πληρωμή τελών κυκλοφορίας , με την παραπάνω μείωση γίνεται αποδεκτή ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ , που θα υπάρξει μείωση του αριθμού των σταθμών διοδίων ( σε κάθε περίπτωση όχι αύξηση αυτών ) και σημαντική μείωση του ύψους των διοδίων κατά περίπτωση ( με την παραμονή του ύψους των διοδίων σε αυτά ή σε υψηλότερα επίπεδα και με τον αριθμό των σταθμών διοδίων στα σημερινά ή σε υψηλότερα επίπεδα , απαιτούμαι την κατάργηση των τελών κυκλοφορίας , σαν έναν επαχθέστατο , ακόμη ,φόρο ).
6. Τα τέλη κυκλοφορίας να αποτελέσουν έσοδο της κάθε περιφέρειας με δεσμευτικό ως προς την αξιοποίηση και την κατανομή τους χαρακτήρα , εκείνον της συντήρησης , ανακατασκευής , εκσυγχρονισμού και επέκτασης του οδικού δικτύου . Μάλιστα η διαχείριση αυτού του εσόδου από τις διοικητικές περιφέρειες θα πρέπει να διέπεται αυστηρά , από τους κανόνες της διαφάνειας και του ετήσιου απολογισμού .
7. Την αναπροσαρμογή κάθε εκκρεμότητας οφειλής ( ταμειακά βεβαιωμένης ή μη ) τελών κυκλοφορίας προηγούμενων ετών στο επίπεδο των τελών έτσι όπως αυτά θα αναπροσαρμοστούν δραστικά προς τα κάτω ( μειώσεις απόλυτες του ύψους των τελών και μειώσεις λόγω αλλαγής μεθόδου υπολογισμού ) , σε κάθε περίπτωση απαλλαγμένες από τα παράνομα και αντισυνταγματικά πρόστιμα του διπλασιασμού τους , όλων εκείνων των πολιτών που αντιδρώντας στο παράνομο σύστημα προσδιορισμού και επιβολής των τελών- φόρων ( για όλους τους παραπάνω λόγους ) ,κατέθεταν μέχρι σήμερα το συμβολικό ποσό του 1,00 ευρώ , αλλά και σε όλους εκείνους που από πραγματική οικονομική αδυναμία επέλεγαν την μη πληρωμή τους .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου